Mã Chứng Khoán   Tin tức  

L40: Lê Thị Thủy - Thành viên BKS - đã mua 40.100 CP

HNX - 13/07/2022 20:12:59
L40: Lê Thị Thủy - Thành viên BKS - đã mua 40.100 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Thủy
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: L40
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 500 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 40.100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 40.600 CP (tỷ lệ 1,14%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 14/04/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 28/04/2022.

Tin tức về L40

Tin tức cùng ngành