Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CMWG2204: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

HOSE - 13/07/2022 22:17:45
CMWG2204: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền MWG/ACBS/Call/EU/Cash/6M/15 (mã CK: CMWG2204) do Công ty TNHH Chứng khoán ACB phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  112037_m-yet-CW-lan-dau.pdf

Tin tức về MWG

Tin tức cùng ngành