Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DGC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Quách Trung Kiên

HOSE - 13/07/2022 22:49:01
DGC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Quách Trung Kiên

 Qúach Trung Kiên Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang như sau:


Tài liệu đính kèm
  53445_Quach-Trung-Kien.pdf

Tin tức về DGC

Tin tức cùng ngành