Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DGC: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

HOSE - 14/07/2022 00:37:13
DGC: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang như sau:


Tài liệu đính kèm
  53424_uong-Ngoc-Phuong.pdf

Tin tức về DGC

Tin tức cùng ngành