Mã Chứng Khoán   Tin tức  

LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ NGÀY 14/04/2023 | IRA-HỆ THỐNG INVESTMENT ROBOT ADVISER

Chỉ báo
Chọn tín hiệu
Tín hiệu đã chọn

Hướng dẫn:

1/ Chọn mục tín hiệu

2/ Chọn các tín hiệu cần lọc, các tín hiệu được chọn sẽ hiển thị bên bảng Tín hiệu đã chọn:

3/ Sử dụng nút "Lọc tín hiệu" để xem kết quả lọc.

4/ Hãy Lưu Bộ Lọc & Cảnh Báo để nhận được thông tin cảnh báo khi tín hiệu xảy ra.

5/ Hướng dẫn sử dụng Bộ Lọc Tín Hiệu - Technical Analysis(online)